• Obrázok 1
  • Obrázok 2
  • Obrázok 3
  • Obrázok 4
  • Obrázok 5
  • Obrázok 6
  • Obrázok 7

Aktuality

Aktuálne informácie z činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Najnovšie informácie z podujatí v organizátorskej gescii úradu...

viac »

Dotácie

Podpora projektov krajanov

Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ... viac »

VIDEONÁVOD

ku žiadosti o dotáciu 2020
(žiadosť, registrácia).

Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

FORMULÁR

Ministerstva vnútra SR na podanie žiadosti o pobyty (udelenie, predĺženie).

INFORMÁCIA

o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí (zoznam, archív).

Dôležité: Vstup do objektu sídla ÚSŽZ je povolený len v ochranných rúškach!

DOTÁCIE 2021: Schválené, neschválené a nerozhodnuté žiadosti o dotácie 2021 predsedom ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2021 konečné výsledky – protokoly…

viac »

ZMENA stránkových hodín vo veci Osvedčenia…

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí…

viac »

Poslancov Zahraničného výboru NR SR informoval…

S kľúčovými aktuálnymi úlohami, potenciálnym…

viac »

Milan Ján Pilip poďakoval Darine Halajovej…

Vždy je obojstranne milé, empatické a v ľudskom rozmere…

viac »
Viac správ »

Jubilujúci Fero Fenič, významný filmový režisér a producent, v rozhlasovej Slovenskej mozaike

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si do aktuálneho vydania pozvala…

viac »

Krajania v New Yorku o tradíciách a zvykoch…

Stalo sa dobrou tradíciou, že najmä najväčšie…

viac »

Slovenky Mária Nagyová a Edita Pečeňová…

V deň maďarského štátneho sviatku 15. marca…

viac »

Krajania v Poľsku si fašiangy pripomenuli…

V poradí už XXVI. ročník tvorivého folkloristického…

viac »
Viac správ »

Sčítanie obyvateľov a Slováci žijúci v zahraničí

V pondelok 15. februára 2021 sa začína slovenské Sčítanie obyvateľov, ktoré sa dotýka aj veľkej skupiny Slovákov v zahraničí. Ide najmä…

viac »

Vládne štipendiá pre Slovákov žijúcich…

Študenti z radov Slovákov žijúcich v zahraničí…

viac »

Kasigarda - nevšedný projekt o vysťahovalectve…

Martin Javor, docent histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej…

viac »

Obyvateľstvo na našom území sa sčítava…

Tradícia sčítania obyvateľov na území Slovenska…

viac »
Viac správ »


Stála konferencia 2012