Predseda ÚSŽZ

hlavná foto

 

 

 

 

 

Mgr. Milan Ján Pilip

 

Osobné informácie          meno, priezvisko, titul:     Mgr. Milan Ján Pilip

                                        dátum narodenia:             5. septembra 1980

                                        miesto narodenia:            Bardejov

Vzdelanie

1999 – 2004                      Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,

                                        odbory: politológia a filozofia (Mgr.)

1995 – 1999                      Gymnázium Leonarda Stőckela, Bardejov

 

Odborná prax

2003                                  Ústavný súd Slovenskej republiky

Zamestnanie

2020 – súčasnosť              Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

                                        predseda úradu

2005 – 2020                      Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

                                        Sekcia majetku a infraštruktúry

                                        Úrad správy majetku štátu

                                        (dočasne preložený na výkon funkcie predsedu ÚSŽZ)                                       

Ďalšia prax

2011 – súčasnosť              Úrad vlády Slovenskej republiky

                                        - 2019 – súčasnosť: Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny

                                                                      a rodovú rovnosť

                                        - 2014 – súčasnosť: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny,

                                                                      od mája 2019 podpredseda výboru

                                        - 2011, 2014 – 2015: Práca v komisiách v dotačnom programe

                                                                      Kultúra národnostných menšín

2014 – súčasnosť              Mesto Bardejov

                                        poslanec mestského zastupiteľstva

Iné znalosti

Jazyky:                             anglický – aktívne, poľský – aktívne, chorvátsky/srbský – mierne pokročilý

Publikácie                        Rusínska národná symbolika – heraldické návrhy novej rusínskej

                                         symboliky, Svidník 2014

Členstvo                           Okrúhly stôl Rusínov Slovenska

                                         - 2016 – 2017: predseda

                                         - 2012 – 2016, 2019 – súčasnosť: tajomník

Počet zobrazení: 15742x