2005

Stála konferencia 2005 a Dni zahraničných Slovákov 2005

Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov Úradu vlády Slovenskej republiky od februára 2005 informuje Slovákov žijúcich v zahraničí o prípravách Stálej konferencie k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce Slovenská republika a zahraniční Slováci a Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike. Termín konania oboch tradičných podujatí sa viazal, tak ako po iné…

Počet zobrazení: 3274x