Viktória

Združenie Austrálskych Slovákov vo Viktórii
(
vydáva štvrťročne Slovenské Zvesti)
Prezident Lukáš Pajánk
Adresa: PO Box 263, Kew, VIC 3101
Web: http://www.asav.org.au/
Email: president@asav.org.au
FB: https://www.facebook.com/ASAV.org.au/

 

Slovenská škola - Slovak Little School Beseda
Vedie Marta Kapusta
Email: slovaklittleschool@gmail.com 
Web: http://www.asav.org.au/slovenska-skola/
FB: https://www.facebook.com/groups/SlovenskaDetskaBeseda/

 

Slovenský klub „Ľudovít Štúr“
Slovak Social and Cultural Club "Ludovit Stur" Inc.
Prezident Benjamin Peška
Adresa: 105 Triholm Ave, PO Box 61, Laverton, VIC 3020
Tel.: 03/9369 3187
Web: http://www.slovaksocialclub.com.au 
Email: president@slovaksocialclub.com.au
FB: https://www.facebook.com/SlovakSocialClub.LudovitStur/

 

Slovenská škola pri klube Ľudovít Štúra
Vedie Tatiana Hrcan
Email: schoolprincipal@slovaksocialclub.com.au
FB: https://www.facebook.com/SlovakSocialClub.LudovitStur/

 

Folklórny súbor FS Liptár a Liptárik pri klube Ľudovít Štúra
Vedie Ben Peška
FB: https://www.facebook.com/fsliptar/

 

Sokol Melbourne
(
vydáva mesačník Kvart)
Prezidentka Věra Zlaty
Adresa: 497 Queensberry Street, North Melbourne, VIC 3051
Web: www.sokolmelbourne.com.au
Email: vera.zlaty@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/SokolvMelbourne

 

VodaFest - Czech and Slovak Association Inc.
Web: http://vodafest.org/
Email: info@vodafest.org
FB: https://www.facebook.com/VodaFest/

 

Slovenské vysielanie – Rádio SBS Slovak
(
naživo v nedeľu o 19:00 AEDT)
Web: https://www.sbs.com.au/language/slovak
Andrej Bučko
Email: Andrej.Bucko@sbs.com.au
FB: https://www.facebook.com/SBSSlovak/

Počet zobrazení: 4248x