Vzdelávanie

6. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ: 16.-17.4.2019 Bratislava

6. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ: 16.-17.4.2019 Bratislava http://www.uszz.sk/sk/stranka/4681/o-vyucbe-deti-krajanov-na-6-zasadnuti-sekcie-pre-zapadnu-europu-a-zamorie-komisie-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz

Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Sekcia pre západnú Európu

Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Sekcia pre západnú Európu 25. október 2018 http://www.uszz.sk/sk/komisia-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz---sekcia-pre-zapadnu-europu-zasadala-v-bratislave

Informácia o stave výchovy a vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny v krajinách východnej Európy

Informácia o stave výchovy a vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny v krajinách východnej Európy http://www.uszz.sk/sk/informacia-o-stave-vychovy-a-vzdelavania-slovenskej-narodnostnej-mensiny-v-krajinach-vychodnej-europy Podklady 

Spoločný postup ÚSŽZ a ŠPÚ v krajanskom školstve v západnej Európe a zámorí

Spoločné zasadnutie Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa uskutočnilo v stredu 14. júna 2017 v Bratislave. Rokovanie oboch komisií sa konalo v rámci podpísaného Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ, jeho hlavným hostiteľom bol Štátny…

O vzdelávaní mladých generácií Slovákov v strednej, južnej a východnej Európe na 5. zasadnutí Sekcie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Analýzou stavu plnenia úloh vyplynuvších z minulého zasadnutia  Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, stavom plnenia záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 z oblasti školstva a vzdelávania, ako aj nastavením priorít jednotlivých krajanských…

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2017 pre krajanov

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2017 pre krajanov PODROBNE: http://www.uszz.sk/sk/stranka/4343/slovencina-bude-opaet-zvucat-letnou-bratislavou

Sekcia pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ zasadala v Bratislave

Problematike zabezpečenia aktivít a pedagogického procesu vo vzdelávacích centrách západnej Európy a zámoria bolo venované 3. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  Jeho súčasťou bol aj metodický seminár pre pedagógov zo vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a zámoria. Podujatia sa uskutočnili vo štvrtok 27. októbra…

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2016 pre krajanov

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2016 pre krajanov PODROBNE: http://www.uszz.sk/sk/stranka/4103/letna-univerzita-slovenskeho-jazyka-a-kultury-2016-pre-krajanov

V Bratislave rokovala Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ - Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu

Problematikou školstva a vzdelávania krajanov v národnostných školách a v školách s fakultatívnou výučbou slovenského jazyka v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajine sa na svojom 4. zasadnutí v piatok 22. apríla 2016  v Bratislave zaoberala Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V Kongresovom salóne Hotela…

Z rokovania 3. zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Už na svojom treťom zasadnutí sa vo štvrtok 4. júna 2015 zišli v Bratislave členovia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Počas celodenného rokovania, ktoré otvoril a predsedal mu Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, účastníci, medzi ktorými boli v početnom zastúpení aj odborníci z Ministerstva školstva,…

Rokovanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ potvrdilo záujem krajanov o aktívne rozvíjanie slovenskosti

Vystúpeniami účastníčok – zástupkýň  vzdelávacích inštitúcií, slovenských víkendových škôl a spolkov, v pôsobnosti ktorých sa odvíja aj výučba slovenského jazyka a vzdelávanie najmladšej generácie Slovákov žijúcich v štátoch západnej Európy a zámoria, ako aj záverečnou podnetnou diskusiou, z ktorej vyplynuli viaceré konštruktívne námety pre samotné závery stretnutia, vyvrcholilo vo štvrtok 2. apríla 2015 v Bratislave dvojdňové 2.…

ÚSŽZ zabezpečil výučbové programy pre školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí

V rámci výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v oblasti vzdelávania krajanov zabezpečil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) 94 výučbových programov pre školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí. Výučbové programy boli  prostredníctvom mimoriadnej dotácie  udelené 15 školám v zahraničí, v ktorých sa uskutočňuje v rôznych formách vyučovanie slovenského jazyka. Jedná sa o …

1. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Dňa 29. 10. 2014 sa v priestoroch Hotela Družba v Bratislave uskutočnilo 1. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Na rokovaní sa zúčastnili členovia sekcie, zástupcovia krajanských komunít pre oblasť vzdelávania z Argentíny, Francúzska, Írska, Kanady, Luxemburska, Nemecka, Švajčiarska, Švédska, USA a Veľkej Británie, zástupcovia MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ. V úvode…

2. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Dňa 29. 1. 2014 sa v priestoroch Hotela Družba v Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Na rokovaní sa zúčastnili členovia sekcie, zástupcovia krajanských komunít pre oblasť vzdelávania a školstva z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny, zástupcovia MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ. V úvode zasadnutia jeho účastníci…

Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ obnovila svoju činnosť

V pondelok 4. novembra 2013 obnovila svoju činnosť na svojom zasadnutí v rumunskom Nadlaku Komisia pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí - Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu. Na pôde Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Nadlaku privítala dvadsiatku účastníkov rokovania tajomníčka zväzu  Bianca Unc. V mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa…

Letná univerzita o Slovensku

Kultúrne dedičstvo, historické pamiatky, ľudové tance, tradičná slovenská kuchyňa, spoznávanie nových miest, získavanie priateľov z celého sveta. Nielen na toto sa môžete tešiť s Letnou univerzitou slovenského jazyka a kultúry, ktorú pre vás každoročne pripravuje Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.   Prečo Letná…

Letná Supertrieda nadchla krajanské deti z Maďarska, Srbska a Ukrajiny

Počas dvojtýždňového pobytu od 14. do 28. júla 2011 v Bratislave a Častej-Papierničke absolvovalo celkom 20 detí zo slovenských komunít z Maďarska, Srbska a Ukrajiny spoločne s ďalšími šiestimi deťmi zo Slovenska premiérovú Letnú Supertriedu. Išlo o projekt celoeurópskeho významu, obsahovo i dramaturgicky zaradeného v kontexte európskeho projektu Supertrieda, ktorého…

Národná encyklopédia športu Slovenska

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dáva do pozornosti odkaz na internetovú publikáciu Národná encyklopédia športu Slovenska. www.sportency.sk

Milan Vetrák prijal laureátov XIX. ročníka literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – žiakov a pedagógov škôl z prostredia krajanských komunít

Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ) prijal jeho predseda Milan Vetrák v utorok 7. júna 2011 skupinu ocenených žiakov základných škôl a gymnázií – zahraničných účastníkov literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Deti krajanov zo Srbska a Maďarska spoločne s ich pedagógmi…

V Nových Zámkoch vyhodnotia literárnu súťaž žiakov Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V stredu 8. júna 2011 sa o 10.00 h v budove Miestneho odboru Matice slovenskej v Nových Zámkoch začína celoslovenské slávnostné vyhodnotenie XIX. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktoré sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Ide o tradičnú literárnu súťaž – prehliadku…

Medzinárodná letná škola v Nitre

Letna skola_zahrSlovaci_2011

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí     vyhlasujú 19. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám…

Centrum jazykovej a odbornej prípravy Paneurópskej vysokej školy - rok 2011

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dáva do pozornosti aktuálnu ponuku programu kurzov slovenského jazyka Centra jazykovej a odbornej prípravy Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) – predtým Bratislavskej vysokej školy práva – ktoré pripravili pre zahraničných záujemcov o vysokoškolské štúdium na Slovensku pre nasledujúci akademický rok 2011/2012. 2-semestrálne programy jazykovej prípravy…

Evening Classes of the Slovak Language

Pozvánku si môžete stiahnuť tu

SLOVAK LANGUAGE STUDY IN 2010

Pozvánku si môžete stiahnuť tu

FOUNDATION PROGRAMMES BEFORE UNIVERSITY STUDIES IN SLOVAKIA

Pozvánku si môžete stiahnuť tu

Počet zobrazení: 12844x