Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí

 

 

KONCEPCIA ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VZŤAHU K SLOVÁKOM ŽIJÚCIM V ZAHRANIČÍ NA OBDOBIE 2016-2020

icon_pdfKoncepcia 2016-2020 

icon_pdfSchéma č. 1 - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí - tvorca a vykonávateľ štátnej politiky

icon_pdfSchéma č. 2 - INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE SPOLUPODIEĽAJÚCE SA NA REALIZÁCII ŠTÁTNEJ POLITIKY vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí 

icon_pdfSchéma č. 3 - Poskytovanie dotácií pri výkone štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v období 2016-2020


KONCEPCIA ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VZŤAHU K SLOVÁKOM ŽIJÚCIM V ZAHRANIČÍ DO ROKU 2015

icon_pdfKoncepcia_do r. 2015 

 

Počet zobrazení: 4206x