Sčítanie obyvateľov a Slováci žijúci v zahraničí

hlavná foto

V pondelok 15. februára 2021 sa začína slovenské Sčítanie obyvateľov, ktoré sa dotýka aj veľkej skupiny Slovákov v zahraničí. Ide najmä o tých, ktorí odišli zo Slovenska za prácou či za štúdiom, pričom trvalý pobyt majú stále na území Slovenskej republiky. Tak ako na všetkých obyvateľoch Slovenskej republiky, aj na nich sa vzťahuje zákonná povinnosť sčítať sa a tým pomôcť zistiť skutočný stav a zmeny v spoločnosti za obdobie posledných 10 rokov. Sčítania sa konajú po celom svete už stáročia, v tomto období okolo roku 2020 svoje obyvateľstvo sčítavajú takmer všetky štáty sveta.

Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Aký účel má sčítanie obyvateľstva? Ako tvrdí Štatistický úrad SR: “Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za desať rokov zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo môže posunúť Slovensko vpred. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.” Pravdivé údaje od Slovákov, ktorí momentálne žijú v zahraničí, budú tiež dôležitým zdrojom informácií o tom, koľkí z nás si buď dobrovoľne, alebo prinútením životnými okolnosťami, vyberajú aktívne pôsobenie mimo Slovenska.

Okrem toho, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pravidelne zisťuje štatistické údaje o počte obyvateľov jednotlivých krajín, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti. Aj vďaka nim dokáže sledovať aktuálny vývoj slovenských komunít a lepšie poskytnúť pomoc angažovaným krajanom s cieľom posilňovať a udržať ich národné povedomie a vzťah k Slovensku. Priznanie sa k slovenskej národnosti oficiálne, napríklad v rámci sčítania obyvateľstva, je preto veľkou pomocou nielen pre činnosť ÚSŽZ, ale najmä pre dobro svojej vlastnej komunity.

Vyzývame preto našich krajanov, aby neváhali s pravdivým vyplnením týchto dôležitých štatistických údajov, ktoré v konečnom dôsledku pomôžu práve im samotným. Veríme, že súčasná elektronická forma sčítania je dôležitým krokom najmä voči Slovákom v zahraničí, pre ktorých je tak zapojenie sa jednoduchšie a prístupnejšie.

 

AKO POSTUPOVAŤ?
 

Slováci žijúci v zahraničí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku:

Keďže ste oficiálnymi obyvateľmi Slovenskej republiky, týka sa vás sčítanie na Slovensku. Tohtoročné sčítanie obyvateľov je len v elektronickej forme, takže sa na územie Slovenskej republiky nemusíte vracať a nemusíte nič posielať poštou.

V období od 15. februára do 31. marca 2021 vyplníte kratší formulár prostredníctvom internetu na oficiálnej webstránke Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 https://www.scitanie.sk/. Údaje, ktoré počas sčítania do formulára uvediete, sa majú vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021. Ak ste v tom čase žili v zahraničí, pri otázke o mieste súčasného pobytu napíšete miesto vášho pobytu v zahraničí.

Obyvateľov sa týka len sčítanie obyvateľov. Sčítaním domov a bytov sú prvýkrát poverené obce bez účasti obyvateľov, ktoré využijú už existujúce registre.

Viac informácií nájdete na webstránke Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Prečo je zapojenie sa do sčítania dôležité? Prečítajte si o prínose sčítania.
Pozrite si vzor sčítacieho formulára.

Máte nejasnosti? Pozrite si odpovede na najčastejšie otázky k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021.
 

Slováci žijúci v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku:

V prípade, že máte trvalý pobyt v zahraničí, sčítavate sa v krajine Vášho trvalého pobytu. Väčšina štátov sčítavala a sčítava svojich občanov práve v týchto rokoch, v období okolo roku 2020. Len niektoré z nich však zisťujú národnosť svojich občanov. Informujte sa preto priamo v inštitúciách, ktoré sčítanie organizujú.
Informácie o sčítaní obyvateľov v krajinách patriacich do Hospodárskej komisie OSN pre Európu (UNECE): krajiny Eurázie a Severnej Ameriky (po anglicky):

https://unece.org/statistics/population-and-housing-censuses

Tabuľka údajov o sčítaniach v jednotlivých krajinách Hospodárskej komisie OSN pre Európu (UNECE): krajiny Eurázie a Severnej Ameriky (po anglicky):

https://statswiki.unece.org/display/censuses/Censuses+of+the+2020+round

Sčítanie obyvateľov v Austrálii od 10. augusta 2021: https://www.abs.gov.au/census

Sčítanie obyvateľov na Novom Zélande (každých 5 rokov, najbližšie v roku 2023): https://www.stats.govt.nz/topics/census#next-census

 

O sčítaniach v krajinách s väčšou slovenskou komunitou vás budeme informovať na našej webovej stránke alebo na sociálnych sieťach ÚSŽZ (Facebook, Instagram).

V prípade, že by ste nám radi pomohli s informovaním o sčítaní vo vašej krajine, napíšte nám na uszz@uszz.gov.sk. Ďakujeme!

 

Uverejnené 10. 2. 2021

Galéria

Počet zobrazení: 10046x