Rada vlády pre krajanské otázky

Strategické usmerňovanie výkonu štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom a starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí je náplňou práce nového medzirezortného orgánu - Rady vlády SR pre krajanské otázky. Jej vznik odsúhlasili ministri na zasadnutí vlády Slovenskej republiky 21. septembra 2016.

Zriadenie stáleho poradného a koordinačného orgánu vlády navrhol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniční Ján Varšo. Jej vznik si podľa nich vyžiadalo plnenie úloh na úseku štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom a starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Rada vlády SR pre krajanské otázky má na starosti strategické usmerňovanie výkonu štátnej politiky v tejto oblasti. Podľa vládou schváleného štatútu by sa tak malo dosiahnuť synergické riešenie krajanských záležitostí s vecne príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi štátnej správy. Rada napomôže aj pri efektívnej implementácii Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020.

Na čele rady je minister zahraničných vecí, jej ďalšími členmi sú štátni tajomníci ministerstva zahraničných vecí, ministerstva školstva, ministerstva kultúry, ministerstva vnútra a ministerstva financií. Rada má tiež svojho tajomníka a sekretariát. Rokuje spravidla dva razy za kalendárny rok alebo podľa potreby.

1. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 30. novembra 2016
http://www.uszz.sk/sk/prve-zasadnutie-rady-vlady-sr-pre-krajanske-otazky-nastolilo-potrebu-vaecsej-systemovosti-strategickeho-partnerstva-s-krajanmi

2. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 26. apríla 2017
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4362/slovaci-v-zahranici-dostanu-o-200-tisic-eur-viac-na-svoje-aktivity-trend-navysovania-bude-pokracovat

3. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 5. decembra 2017

https://www.mzv.sk/detail-aktuality/-/asset_publisher/Hp2qxsn2Z6I5/content/statny-tajomnik-l-parizek-viedol-3-zasadnutie-rady-vlady-pre-krajanske-otazky

4. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 24. apríla 2018

https://www.uszz.sk/sk/zasadala-rada-vlady-pre-krajanske-otazky-lukas-parizek-ocenil-zaujem-matice-slovenskej-o-spolupracu

5. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 19. decembra 2018

https://www.uszz.sk/sk/na-5-zasadnuti-rady-vlady-pre-krajanske-otazky

6. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 23. mája 2019

https://www.uszz.sk/sk/stranka/4704/rada-vlady-pre-krajanske-otazky-o-konkretnych-projektoch-v-zahranici

7. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 16. októbra 2019

https://www.uszz.sk/sk/na-zasadnuti-rady-vlady-pre-krajanske-otazky-krajanom-bude-pridelenych-viac-financnych-prostriedkov

 

ŠTATÚT RVPKO

Galéria

Počet zobrazení: 3561x