Dotácie

Podporu krajanských projektov prostredníctvom dotácií zastrešuje Teritoriálny a ekonomicko-dotačný odbor ÚSŽZ (v skratke: TEDO).

Pracovníci TEDO zabezpečujú celý administratívny proces od prijímania žiadostí, predkladania projektov na posúdenie dotačným subkomisiám, zasielania dotačných zmlúv až po úhradu dotácie a následnú kontrolu jej vyúčtovania. Tiež sú krajanom nápomocní pri rôznych otázkach súvisiacich s problematikou dotácií.

Dvaja pracovníci TEDO sa nazývajú teritorialisti a sú kontaktnými osobami podľa územného delenia.

 

Kontakty na teritorialistov

Ing. Jana HANÁKOVÁ
-  vyúčtovanie dotácií

- spracovanie dotácií za krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Grécko, Chorvátsko, Macedónsko, Moldavsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Turecko

Tel. č.: 00421/2/57 20 05 32
E-mail: jana.hanakova@uszz.gov.sk

 

Ing. Janka TÖMÖL
- spracovanie dotácií za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, štáty západnej Európy, Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie

Tel. č.: 00421/2/57 20 05 44
E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk

 

DOTÁCIE 2019: Schválené a neschválené

žiadosti o dotácie 2019

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2019 konečné výsledky – protokoly schválených a neschválených žiadostí o dotácie na rok 2019.

VIAC:

https://www.uszz.sk/sk/stranka/4672/dotacie-2019--schvalene-a-neschvalene-ziadosti-o-dotacie-2019

Počet zobrazení: 7424x