Milan Ján Pilip poďakoval Darine Halajovej za jej pôsobenie v ÚSŽZ

hlavná foto

Vždy je obojstranne milé, empatické a v ľudskom rozmere našej pracovnej angažovanosti aj spoločensky dôležité, aby sme sa s kolegami, vklad ktorých sme si roky vážili i vysoko hodnotili, dôstojne rozlúčili pred ich definitívnym odchodom na zaslúžený odpočinok. V piatok 12. marca 2021 takto vyprevadil Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v súvislosti s ukončením bezmála 15-ročnej práce na prospech ÚSŽZ našu kolegyňu Darinu Halajovú, ktorá si s príchodom jari začína užívať príchute všedných i sviatočných dní generácie tvorivých seniorov.

Kyticou kvetov a vľúdnymi slovami plné uznania za odvedenú odbornú prácu v ekonomicko-hospodárskej a finančnej oblasti, ktorú v príslušnom odbore vykonávala pani Darina Halajová od jej nástupu do úradu v septembri 2006, vyjadril Milan Ján Pilip úprimnú vďaku za jej profesionálny a zodpovedný prístup vo sfére, ktorá patrí v činnosti ÚSŽZ ku kľúčovým. Predseda ÚSŽZ ocenil aj jej črty bezprostrednosti, ktorými v prísnom "finančnom rámci" chodu úradu Darina Halajová takpovediac poľudšťovala rozhodnutia, ktoré nepatria k populárnym v rámci stráženia rozpočtu úradu a tým aj štátnej kasy.

Ako sa ona sama vyjadrila, nemala nikdy problém povedať aj s úsmevom, že to a to nejde, nedá sa, nemáme a podobne, keďže všetko zohľadňovalo príslušné zákony a smernice. A skutočnosť, že počas 15 rokov jej pôsobenia v úrade váhu jej osobnosti a odbornosti poznali aj naši krajania, je tým najlepším vysvedčením: "Nikdy sme nemali v komunikácii s krajanmi problém, naopak, aj keď čísla nepustia, vždy sme našli spoločnú reč. A bolo jedno, či z Európy, zámoria... Či to bol Ľudomír Molitoris z Poľska, Imrich Fuhl z Maďarska či ďalší, zakaždým sme ich potreby, názory či pripomienky, vnímali citlivo. S vedomím, že my sme tu pre nich, pre oprávnené a zákonmi zohľadňujúce záujmy a podporu Slovákov žijúcich v zahraničí," uviedla počas rozlúčky Darina Halajová.

Milan Ján Pilip v mene všetkých zamestnancov ÚSŽZ, ako aj našich krajanov, zaželal pani Darine Halajovej veľa ďalších nových osobných výziev, spokojnosti a radosti zo života v prítomnosti jej rodinných blízkych i priateľov tak v atmosfére jej obľúbeného záhradkárstva v rodných Kozárovciach, ako aj v Bratislave.

 

Uverejnené: 13. 3. 2021

Galéria

Počet zobrazení: 470x