2002

UZNESENIE Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002

1. Zástupcovia Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sa zúčastnili na zasadaní Stálej konferencie "Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002" v Bratislave v dňoch 2.-4.7. 2002, založili Svetové združenie Slovákov v zahraničí, prijali jeho Stanovy, zvolili za predsedu Dušana Klimu z Nemecka a Generálnu radu v zložení: Milan Čuba za USA;…

VYHLÁSENIE Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002

Stála konferencia Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002 sa zišla v roku, keď si pripomíname 60 rokov od začiatku deportácií našich židovských spoluobčanov do nacistických koncentračných táborov. Túto smutnú kapitolu slovenských dejín si pripomíname ako bolestnú spomienku na 70 000 zbytočných obetí rasovej neznášanlivosti. Vyjadrujeme svoju hlbokú účasť všetkým pozostalým…

Stanovy Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Preambula My, predstavitelia slovenských spoločenstiev z celého sveta, vedomí si svojej zodpovednosti za udržanie nášho národného povedomia a kultúrnej identity, zviazaní putom cyrilo-metodských tradícií a v záujme spolupráce slovenského sveta so Slovenskou republikou, nadväzujúc na výsledky rokovaní Stálej konferencie "Slovenská republika a zahraniční Slováci" v rokoch 1999, 2000 a 2002…

Vyhlásenie Business Fóra 2002

Účastníci Business fóra prijali nasledovné závery a odporúčania:  prehlbovať rozvoj dvojstranných medzištátnych hospodárskych a obchodných vzťahov prostredníctvom zapojenia príslušníkov slovenských menšín v zahraničí, vytvoriť právnu bázu a priaznivé podmienky pre príslušníkov slovenských menšín k hospodárskemu etablovaniu sa v Slovenskej republike, zrovnoprávniť príslušníkov slovenských menšín v zahraničí pri nadobúdaní nehnuteľného majetku…

Stála konferencia 2002 - Fotoarchív

Business Forum Z rokovania Business Fóra PETER BRŇO (štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR), CLAUDE BALÁŽ, JÁN JURSA (riaditeľ Odboru medzinárodných ekonomických organizácii MZV SR) 1. rokovací deň RUDOLF SCHUSTER prezident SR ĽUBOMÍR FOGAŠ podpredseda vlády SR pre legislatívu CLAUDE BALÁŽ splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov ĽUBO ROMAN predseda Bratislavského…

Počet zobrazení: 4008x