TŠŽ 2015

LETNÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY 2015

Bratislava 16. - 23. augusta 2015

(v programe jednodňový reportážny pobyt v Uhrovci)

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave organizoval 15. ročník  Letnej školy žurnalistiky - tvorivého podujatia pre krajanov, ktorí pôsobia v tlačových, elektronických a internetových médiách. Už tradične sa podujatie uskutočnilo v Bratislave na pôde partnerskej Katedry žurnalistiky FiF UK, tentoraz v dňoch 16. – 23. augusta. Letnú školu žurnalistiky pre krajanov 2015 otvoril v pondelok 17. augusta na pôde FiF UK dekan fakulty Jaroslav Šušol, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík a vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK Svetlana Hlavčáková.

Letná škola žurnalistiky 2015 bola tematicky zameraná na 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, preto sa v tomto duchu niesli tak prednášky, ako aj workshopy a praktická tvorba účastníkov z radov krajanov - novinárov. Novinársky a spoločenský prínos Ľudovíta Štúra rozvinú aj exkurzie do slovenských verejnoprávnych médií či návštevy pamätných miest spojených so štúrovcami (Bratislavský hrad, Modra, Devín, Uhrovec).

Účastníci kurzu spolu s pedagógmi pripravili tiež zborník zameraný na jubilejný rok Ľudovíta Štúra, ako aj televízne, rozhlasové a printové novinárske prejavy. Certifikát o absolutóriu Letnej školy žurnalistiky 2015 im bol udelený na záver celého podujatia v Moyzesovej sieni, kde sa konal slávnostný ceremoniál. Okrem krajanov - novinárov sa na ňom zúčastnili aj absolventi 51. ročníka Studia Acadamica Slovaca - Letnej školy slovenského jazyka a literatúry pre cudzincov.

Krajanskí žurnalisti postupne navštívili viaceré pamätné miesta spojené s osobnosťou Ľ. Štúra a jeho generačných druhov: za novinárskou reportážou sa vybrali na Hrad Devín, inšpiratívnou bola pre nich reprezentatívna výstava Slovenského národného múzea k Roku Ľudovíta Štúra na Bratislavskom hrade, ktorú priblížil jej kurátor Pavol Komora. Jedinečným námetom na dotyky so štúrovskou minulosťou a obdobím národného obrodenia 19. storočia bola aj návšteva Lyceálnej knižnice s odborným výkladom riaditeľky Ivony Kollárovej.

Očakávania reportérov, redaktorov a moderátorov z krajanských redakcií naplnil aj genius loci Modry, mesta, v ktorom sa Ľudovít Štúr predčasne pobral do večnosti. Okrem návštevy cintorína, na ktorom spočinuli pozostatky našej národnej ikony, priblížil znalec miestnej histórie M. Šimko spoločne s farárom J. Oslíkom v dotykoch starej evanjelickej fary, na ktorej pôsobil Ľudovítov starší brat Karol Štúr, čas a súvislosti, ktorými Modra žila v štúrovskej dobe i po nej.

V sobotu 22. augusta sa naši krajania vybrali do Uhrovca, rodiska Ľ. Štúra a A. Dubčeka. Počas tvorivého novinárskeho dňa im poskytli množstvo ľudských vnemov i žurnalistických námetov návštevy Uhrovského múzea s cennými historickými exponátmi, rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka, cintorína s hrobom  otca Ľ. Štúra - Samuela, ako aj neďalekého Jankovho vŕšku - pietneho miesta bojov z obdobia SNP. Zaujímavým tematickým spestrením pobytu v Uhrovci bolo pre krajanských novinárov stretnutie so svetoznámym umeleckým rezbárom Jaroslavom Velčickým, vdychujúcemu drevu tvar, príbehy a dušu po úraze v bani a následnej amputácii hornej končatiny iba jednou rukou.

Počas LŠŽ sa účastníci oboznámili aj s prácou médií a redakcií na Slovensku: navštívili v tvorivých debatách RTVS - moderné štúdiá a programové zámery televíznej Dvojky vrátane tematiky života Slovákov v zahraničí či vysielania pre národnostné menšiny na Slovensku im priblížila jej riaditeľka Marta Gajdošíková. V rozhlasovej pyramíde sa so skúsenosťami z doterajšej spolupráce s rozhlasovými štúdiami našich krajanov, vysielajúcimi pre slovenské národnostné menšiny, najmä však témami, ktoré ponúka Radio Slovakia International v pravidelnom vysielaní pre krajanov zo Slovenska, podelila s hosťami šéfdramaturgička RSI RTVS Mária Mikušová. Prínosnou bola pre krajanských žurnalistov aj návšteva Tlačovej agentúry SR, kde mali možnosť nahliadnuť do jednotlivých redakcií v čase editovania agentúrneho servisu TASR.

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

 1. SANDRA KRALJ VUKŠIĆ – Chorvátsko, časopis Prameň, Slovenské kultúrne centrum Našice
 2. MARINA KOLESARIĆ – Chorvátsko, spolupracovníčka časopisu Prameň, Listy - Filoz. fakulta Záhreb
 3. ANTONELA LAKOŠ - Chorvátsko, spolupracovníčka časopisu Prameň, Listy - Filoz. fakulta Záhreb
 4. JARMILA BUCHOVÁ – Nemecko, internetový časopis Ceruzky vo svete / ISEIA, Mníchov
 5. MONICA FATURA – Rumunsko - Bihor, spolupracovníčka časopisu Naše snahy
 6. LENKA SOMOROVÁ – Rusko - Moskva, FB Spolku Slovákov v Moskve / MGIMO
 7. MICHAL BRICHTA – Rusko - Moskva, FB Spolku Slovákov v Moskve/ MGIMO
 8. MONIKA NECPÁLOVÁ – Srbsko/ ČR, Báčsky Petrovec/ Praha, voľná publicistka
 9. ANNA HORVÁTOVÁ – Srbsko - Báčsky Petrovec, redaktorka týždenníka Hlas ľudu, Nový Sad
 10.  JASMINKA GALAMBOŠ – Srbsko - RTV Nový Sad/ redaktorka Slovenskej redakcie Rádia  Nový Sad
 11.  OLINKA GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ  – Srbsko - TV OK Kovačica / redaktorka, moderátorka Slovenskej redakcie TV OK
 12.  KATARÍNA VEREŠOVÁ – Srbsko - Stará Pazova, redaktoeka týždenník Hlas ľudu / Nový Sad
 13.  JÁN ŠPRINGEĽ – Srbsko, Nový Sad, redaktor týždenníka Hlas ľudu, TV OK Kovačica / redaktor Slovenskej redakcie TV OK

Galéria

Počet zobrazení: 496x