Ústava SR

Hlava I., čl. 7a.
"Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou."

 

Počet zobrazení: 3534x