Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

1.10.2014

                Poskytovanie poradenských a administratívnych služieb pre ÚSŽZ

 

8.7.2014

                Organizačné poradenstvo a analytické služby pre ÚSŽZ

 

19.6.2014

            Organizačné poradenstvo a analytické služby pre ÚSŽZ

 

25.4.2014

          Analytické, poradenské a administratívne služby pre ÚSŽZ

20.1.2014
icon_pdf  Právne služby všeobecné

13.12.2013
icon_pdf  Ubytovanie a stravovanie účinkujúcich v programe Krajanská nedeľa v Detve

25.11.2013
icon_pdf  Nákup farebného multifunkčného zariadenia, formát A3
icon_pdf  Nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu pre potreby ÚSŽZ

14.11.2013
icon_pdf  Nákup kancelárskej techniky
icon_pdf  Poradenské  a administratívne  služby pri poskytovaní dotácií

11.11.2013
icon_pdf Nákup propagačného materiálu ÚSŽZ na Krajanskú nedeľu

Počet zobrazení: 3191x