Stála konferencia 2016

Zborník : Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016

Stála konferencia v zrkadle 10. výročia ÚSŽZ hodnotila kvalitu slovensko-slovenského dialógu a nastavila víziu štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom v zmysle Koncepcie na roky 2016-2020

Krajania z 22 štátov na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 v Bratislave

Galéria

Počet zobrazení: 2038x