2006

Program

Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2006 Stála konferencia delegovaných zástupcov krajanských spolkov a organizácií sa bude konať v Bratislave v dňoch 12. - 13. mája 2006. Jej hlavným poslaním bude vytvorenie priestoru pre formulovanie problémov, potrieb a záujmov jednotlivých komunít v roku 2007 v oblasti kultúrno-spoločenskej, výchovno-vzdelávacej a…

Závery a odporúčania Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2006

Závery a odporúčaniaStálej konferencieSlovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2006Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2006 sa konalav dňoch 12. – 13. mája 2006 v Kongresovom centre City Hotel Bratislava, Seberíniho 9v Bratislave za účasti 66 delegátov slovenských spolkov a organizácií z 20 krajín sveta.Účastníci s…

Počet zobrazení: 3219x