ZMENA stránkových hodín vo veci Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

hlavná foto

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pri zabezpečení agendy vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí informuje, že od 29. marca 2021 sú stránkové hodiny pre všetkých klientov v režime:

 

PONDELOK:               9.00 h – 12.00 h a 13.00 h – 15.00 h

STREDA:                    9.00 h – 12.00 h a 13.00 h – 15.00 h

 

V stránkové dni budú v čase 9.00 h - 10.00 h prednostne vybavovaní klienti na prevzatie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

 

UPOZORNENIE:  

Klienti vstupujúci do priestorov ÚSŽZ musia spĺňať niektorú z výnimiek uvedených v bode B.1 ods. 25 uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28.02.2021.

V priestoroch sídla ÚSŽZ je potrebné prísne dodržiavať hygienické opatrenia. Upozorňujeme najmä na povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, dezinfikovať si ruky a dodržiavať dvojmetrový odstup.

Z dôvodu priebežnej aktualizácie informácie o úprave stránkových hodín ÚSŽZ odporúča sledovať webovú stránku ÚSŽZ.

Za pochopenie ďakujeme.

Počet zobrazení: 4176x