2015 Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu - 2. kolo posudzovania

hlavná foto

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) posudzoval v 2. kole pridelenie dotácií na projekty, ktoré súvisia s rekreačno-poznávacími tábormi detí krajanov počas letných prázdnin na území Slovenskej republiky.

Po zvážení viacerých okolností a súvislostí v kontexte súčasných finančných možností ÚSŽZ bolo rozhodnuté, že bude podstatne efektívnejšie tieto aktivity centralizovať, a preto dotácie nebudú udeľované individuálnym žiadateľom, ale pristúpi sa k systémovej zmene.  Bude to ÚSŽZ, ktorý vo vlastnej réžii sprostredkuje zabezpečenie týchto pobytov. Predpokladá sa, že v takto pripravených troch turnusoch počas júla a augusta sa v táboroch vystrieda približne 150 detí. Dĺžka každého z pobytov budú dva týždne. Úrad v tejto veci už začal kontaktovať záujemcov z radov našich krajanov, ktorí majú o pobyty záujem. V krátkom čase bude ÚSŽZ informovať o celkovom riešení tohto zámeru.

ÚSŽZ zároveň posúdil žiadosti o dotácie spojené s účasťou na Krajanskom dvore v roku 2015, ktorý sa bude konať počas 50. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Po definitívnom ukončení rokovaní ÚSŽZ so žiadateľmi budú v krátkom čase zverejnené aj konečné výsledky podpory týchto projektov.

 

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI V 2. KOLE

 

Počet zobrazení: 3345x