2000

VYHLÁSENIE účastníkov Stálej konferencie SR a zahraniční Slováci 2000,konanej BA v dňoch 3.-4.7.2000

VYHLÁSENIE účastníkov Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2000, konanej v Bratislave v dňoch 3. - 4. 7. 2000 My, delegovaní zástupcovia spolkov a organizácií slovenských menšín a komunít žijúcich v zahraničí - účastníci druhého zasadnutia Stálej konferencie "Slovenská republika a zahraniční Slováci", sa obraciame na predstaviteľov ústavodarnej a…

VYHLÁSENIE účastníkov Prvého stretnutia zahraničných Slovákov - absolventov vysokých škôl ...

VYHLÁSENIE účastníkov Prvého stretnutia zahraničných Slovákov - absolventov vysokých škôl na Slovensku, konaného v Bratislave dňa 4. 7. 2000 My, absolventi vysokých škôl na Slovensku, Slováci žijúci mimo územia Slovenska, stretli sme sa dnes na pracovnom zasadnutí organizovanom počas Dní zahraničných Slovákov 2000 na pôde Univerzity Komenského. Pri tejto príležitosti…

VYHLÁSENIE účastníkov 1. konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií

VYHLÁSENIE účastníkov 1. konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií konanej v DZS v Bratislave dňa 3. júla 2000 My, účastníci 1. konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií - konanej pod mottom obrana oprávnených záujmov Slovákov v krajinách, kde žijú - obraciame sa na najvyššie štátne a…

Počet zobrazení: 4001x