Krajania na Slovensku

Vládne štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2021/2022

Študenti z radov Slovákov žijúcich v zahraničí sa aj v akademickom roku 2021/2022 môžu uchádzať o vládne štipendiá na vysokoškolské štúdium v SR v schválených študijných odboroch. Celkový počet poskytovaných štipendií na akademický rok 2021/2022 je 70.   Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj Manuál pre uchádzačov o štipendium…

Kasigarda - nevšedný projekt o vysťahovalectve z územia súčasného Slovenska do USA

Martin Javor, docent histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, sa zaoberá výskumom vysťahovalectva z územia Slovenska. Podľa jeho slov "je neuveriteľné, že nám takmer tretina národa za posledných 150 rokov emigrovala, a my o nich vieme veľmi málo." To bol aj  jeden z dôvodov, prečo založil Kasigardu - Múzeum vysťahovalectva z…

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko: uzávierka súťaže sa blíži!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlásili na jeseň 2020 v poradí už 29. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo…

Obyvateľstvo na našom území sa sčítava od čias panovníka Jozefa II.

Tradícia sčítania obyvateľov na území Slovenska siaha do obdobia Rakúska-Uhorska. Pravidelne sa začala početnosť a štruktúra obyvateľstva zisťovať od roku 1869.  "Moderné sčítanie obyvateľstva má na našom území viac ako storočnú tradíciu približne v podobe, ako ju poznáme dnes. Historicky je však staršie. Ľudia sa sčítavali už v stredoveku a údaje…

Publicista a spisovateľ Ján Jančovic oslávil 80 rokov: „Ctite si otcov mozole krvavé!“

Už niekoľko desaťročí sa venuje problematike dolnozemských Slovákov, ktorí sa pred viac ako 250 rokmi vysťahovali najmä na územie dnešného Maďarska, Rumunska a Srbska. Zo spisovateľa a publicistu Jána Jančovica sa rokmi stal uznávaný, erudovaný a hodnoverný kronikár, ktorý vydáva knižne, ale aj v objavnej reportážnej forme v týždenníku Slovákov…

Sčítanie obyvateľov a Slováci žijúci v zahraničí

V pondelok 15. februára 2021 sa začína slovenské Sčítanie obyvateľov, ktoré sa dotýka aj veľkej skupiny Slovákov v zahraničí. Ide najmä o tých, ktorí odišli zo Slovenska za prácou či za štúdiom, pričom trvalý pobyt majú stále na území Slovenskej republiky. Tak ako na všetkých obyvateľoch Slovenskej republiky, aj na…

Gregor Papuček, básnik a publicista, Slovák z Budapešti, ocenený Beňovského glóbusom

Beňovského glóbus je prestížne ocenenie, ktoré od roku 2015 udeľuje mesto Vrbové. Dostať ho môžu domáce aj zahraničné osobnosti, ktoré sa rôznym spôsobom výrazne zaslúžili o popularizáciu vrbovského rodáka Mórica Beňovského (1746 – 1786), kráľa Madagaskaru, v duchu dorozumenia medzi národmi, ako aj významní slovenskí cestovatelia. Nominácie s písomným odôvodnením môžu podávať fyzické…

Viac ako štvrtina vysokoškolákov chce po škole odísť zo Slovenska do zahraničia

Po skončení štúdia chce zo Slovenska odísť 27,25 percenta vysokoškolákov, ktorí tu študujú. Takmer 20 percent sa ešte nerozhodlo. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu vzdelávacieho projektu Praxuj.sk. Dôvodom odchodu je najmä nespokojnosť s pomermi na Slovensku. Informovala o tom informovala Tamara Peterková z projektu Praxuj.sk. Do zahraničia však mladých lákajú aj lepšie platové podmienky,…

Jozef Mistrík, literárny vedec, zakladateľ modernej jazykovednej štylistiky a vysokoškolský pedagóg: 100 rokov od narodenia

Jazykovede ako hlavnému záujmu svojich výskumov sa JOZEF MISTRÍK venoval od roku 1961, svoju koncepciu výskumne sledoval 40 rokov. Významne sa zaslúžil o rozvoj slovenskej štylistiky a slovenskej lexikografie, najmä s využitím matematických a štatistických metód, o výskum gramatickej stavby súčasnej spisovnej slovenčiny a o rozvoj slovakistiky v zahraničí. V…

Dolnozemské zlaté pero: II. ročník literárnej súťaže pre krajanov vyhlasuje Spolok Slovákov z Bulharska

Krajania na Dolnej zemi, ale aj tí, ktorí ste potomkami dolnozemských Slovákov a žijete na Slovensku! Vlani sa Spolok Slovákov z Bulharska podujal na vyhlásenie novej tvorivej súťaže  pre nové, ešte neprejavivšie sa literárne talenty, ale aj pre aktívnych autorov. Dal im tak možnosť zapojiť sa do premiérového ročníka súťaže…

Miroslav Musil, historik a diplomat, prezentoval novú knihu o M. R. Štefánikovi

Facebooková stránka Slovenského inštitútu v Ríme uvádza vo videoprezentácii novú publikáciu Milan Rastislav Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov, ktorej autorom je slovenský diplomat, spisovateľ, publicista a historik Miroslav Musil. Hoci je prezentácia v talianskom jazyku, s ohľadom na množstvo našich krajanov žijúcich v rôznych regiónoch Talianska, si vám dovoľujeme prezentovať (aj s odkazom…

KRÁSY SLOVENSKA: 100 rokov časopisu v zrkadlení prírody, turizmu, histórie, kultúry a ducha našej domoviny. Blahoželáme!

Dodnes najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku je venovaný prírode, kultúrnym zaujímavostiam, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu a ďalším témam. „Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška,“ priblížil Daniel Kollár, editor časopisu a majiteľ vydavateľstva Dajama, ktoré je od roku 2004 nakladateľom…

Veľká medaila sv. Gorazda učiteľke Margite Žagarovej: Slovenku z chorvátskeho Osijeku ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rok 2020 sa v Slovenskom kultúrnom centre Našice niesol v znamení príjemných udalostí, dobrých skutkov a úspešných projektov. Jednou z takých udalostí, na ktorú si budeme pamätať nielen v Centre, ale aj v rodine Žagarovcov, a iste aj na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je Deň učiteľov. Keď sme dostali možnosť…

Slováci vo svete v RSI RTVS: Na skusy do Anglicka

Príbehy Slovákov žijúcich v zahraničí sú rôzne, každý z nich má svoju osobitú príchuť. Blažena a Ján boli mladí ľudia s vysokoškolským diplomom keď sa rozhodli skúsiť nový život vo Veľkej Británii. Prešli rôznymi profesiami, žili v rôznych mestách a hoci je dnes ich novým domovom mesto Bracknell, na Slovensko sa neustále…

VIANOCE V KROJI: Matica slovenská vyhlásila vianočnú výzvu aj pre našich krajanov!

Verejnosť sa môže zapojiť do vianočnej výzvy Matice slovenskej s názvom Vianoce v kroji. Výzva je symbolickou reakciou na mnohé zrušené folklórne podujatia, tradičné remeselné trhy či tvorivé dielne pre pandémiu ochorenia COVID-19. Adresovaná je aj krajanom v zahraničí. „Živý kontakt s tradíciami sa nedá plnohodnotne nahradiť online projektmi, hoci pre pandemické obmedzenia…

Krajania, prezentujte svoje médiá. Pripomeňte sa svojím časopisom, portálom, zvukom i obrazom, profilom na facebooku. Nalaďme sa pozitívnym mediálnym pohľadom na slovenský svet!

Slovenské zahraničie je odjakživa pestré a bohaté na žurnalistickú tvorbu, vydávanie novín a časopisov, podnetné aktivity krajanov v mediálnej oblasti. Ruka v ruke s časom, ktorý už dvadsiaty rok odmeriavame v 21. storočí, akcentujú a zajedno i akceptujú Slováci žijúci v zahraničí rozmanitosť mediálnej tvorby, prezentácie i komunikácie, a tak svoj záujem a žurnalistické ašpirácie obracajú okrem tlačených a elektronických médií (rozhlas,…

Reportér a publicista Martin Rajec: Slovenská krajanská komunita v USA je rôznorodá

V rubrike SLOVÁCI VO SVETE, ktorú vysiela vo svojej programovej štruktúre Radio Slovakia International RTVS, sa z času na čas objavia aj kolegovia - žurnalisti, publicisti, televízni či rozhlasoví spravodajcovia, ktorí okrem toho, že slovenským divákom či poslucháčom sprostredkúvajú dianie v rôznych častiach sveta, celkom prirodzene sa zžívajú a pozorujú…

Warholove Kvety neuvädnú, hoci majú 50 rokov

Jedno z najznámejších diel amerického výtvarného umelca s rusínskymi koreňmi (obaja jeho rodičia pochádzali z obce Miková na východe Slovenska neďaleko mesta Medzilaborce) Andyho Warhola, portfólio Flowers (Kvety), zobrazujúce štyri kvety v rôznych farebných kombináciách na trávnatom podklade, vzniklo pred 50 rokmi. Ako v tejto súvislosti informoval iniciátor vzniku Múzea…

Slováci v Česku vo vysielaní Rádia Slovakia International RTVS

V susednom Česku žije približne 200-tisíc Slovákov, najviac ich je v hlavnom meste krajiny a v prihraničných oblastiach. Žijú aj na severe Moravy, v baníckom meste Ostrava ich je takmer 35-tisíc. Mnohí tu žili už za bývalého Československa, ktorého vznik sme si nedávno pripomenuli, ďalší prišli až po rozdelení oboch…

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA: medzinárodný projekt pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí

Všeobecno-vzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka I. – III. stupňa v Užhorode (Ukrajina) vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR III. ročník medzinárodnej súťaže – Slovenské rozprávky z celého sveta. Do uvedeného projektu sa môžu zapojiť žiaci slovenských škôl a vzdelávacích centier v zahraničí, zúčastniť sa môžu aj deti z materských škôl. Okrem dobrého…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 6823x