VYHLÁSENIE Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2003

My, delegovaní zástupcovia spolkov a organizácií slovenských menšín a komunít v zahraničí a ostatní účastníci Stálej konferencie, sa obraciame na predstaviteľov ústavodarnej a výkonnej moci Slovenskej republiky ako aj na celú slovenskú verejnosť s nasledujúcim vyhlásením.

Oceňujeme doterajšie úsilie vlády Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky zamerané na podporu Slovákov v zahraničí.

Žiadame, aby Slovenská republika v zmysle ústavného zákona a deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o Slovákoch žijúcich v zahraničí nám naďalej venovala náležitú pozornosť, všemožne nám pomáhala, podporovala naše práva, národné povedomie, kultúrnu identitu a vzťahy so Slovenskou republikou.

Žiadame vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky, aby uzákonili zriadenie Úradu pre Slovákov v zahraničí a aby v štátnom rozpočte Slovenskej republiky každoročne bola vyčlenená účelová čiastka určená na podporu a starostlivosť o Slovákov v zahraničí.

Považujeme súčasný objem a spôsob poskytovania podpory zahraničným Slovákom zo strany orgánov Slovenskej republiky za nedostatočný a to aj v porovnaní s ostatnými krajinami regiónu. Vyjadrujeme presvedčenie, že sa tým existenčne ohrozujú najdôležitejšie projekty a mrhá sa veľkým potenciálom slovenských komunít vo svete.

Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby podporila vybudovanie dôstojného Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej republike.

Oceňujeme výsledky snažení Slovenskej republiky zamerané na začlenenie do európskych štruktúr, sme pripravení ju v tomto smere aj naďalej všemožne podporovať a ponúkame jestvujúci potenciál Slovákov v zahraničí na všestranné využívanie v prospech Slovenskej republiky.

Ako reprezentanti jednej z európskych diaspór zásadne odmietame akékoľvek preferenčné zákony týkajúce sa národnostných menšín, ktoré majú extrateritoriálny a diskriminačný charakter.

 


Počet zobrazení: 1598x