Sekcia mediálna, informačná a edičná

Stála konferencia 2002 Závery a odporúčania sekcie mediálnej, informačnej a edičnej

Účastníci sekcie mediálnej, informačnej a edičnej Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002 na svojom rokovaní dňa 3. júla 2002, prijali nasledujúce závery a odporúčania:

 •  odporúčame Ministerstvu zahraničných vecí SR, aby zastupiteľské úrady zintenzívnili kontakty so Slovákmi žijúcimi v danej krajine,
 • odporúčame, aby Slovenská republika vo svojej zahraničnej politike ofenzívnejšie presadzovala záujmy Slovákov v zahraničí,
 • navrhujeme vytvoriť na Slovensku internetovú informačnú bázu s cieľom odovzdávania informácií o Slovensku a získavania poznatkov o živote a problémoch slovenských menšín a komunít v zahraničí,
 • odporúčame Slovensko-maďarskej vládnej komisii, aby sa podrobne zaoberala situáciou slovenskej redakcie Maďarského rozhlasu v Segedíne,
 • odporúčame Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov preskúmať stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou s ohľadom na problematiku slovenských krajanov,
 • odporúčame Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov organizovať obojstranné výmenné praxe žurnalistov a školenia jazykových lektorov menšinových slovenských periodík,
 • odporúčame Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov poskytovať slovenskú dennú tlač do redakcií menšinových periodík vrátane detských časopisov (eventuálne remitendu slovenských obrázkových časopisov),
 • opakovane a naliehavo požadujeme zabezpečiť vysielanie Slovenskej televízie do zahraničia prostredníctvom satelitu,
 • žiadame zintenzívniť signál Slovenského rozhlasu do zahraničia,
 • odporúčame vytvoriť možnosti na rozširovanie slovenskej krajanskej tlače v Slovenskej republike,
 • požadujeme bezplatné poskytovanie programov Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie pre menšinové elektronické médiá v zahraničí,
 • uvážiť vytvorenie systemizovaného miesta na Generálnom sekretariáte pre zahraničných Slovákov pre oblasť médií,
 • oceňujeme zvolanie tejto konferencie a vítame možnosť rokovať v odborných sekciách,
 • odporúčame redakciám krajanskej tlače, aby vo svojich menšinových periodikách propagovali Slovenskú republiku,
 • vyčleniť väčšie finančné prostriedky na vydavateľskú činnosť komunít, ktorým hrozí silná asimilácia

 


Počet zobrazení: 1637x