Archív aktualít

Poslancov Zahraničného výboru NR SR informoval Milan Ján Pilip o aktuálnych úlohách USŽZ

S kľúčovými aktuálnymi úlohami, potenciálnym výhľadom na rok 2021, ako aj víziou strednodobého charakteru činnosti a aktivít Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí oboznámil jeho predseda Milan Ján Pilip členov Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Z iniciatívy samotného predsedu ÚSŽZ sa na pôde NR SR uskutočnilo v stredu 17.…

DOTÁCIE 2021: Schválené, neschválené a nerozhodnuté žiadosti o dotácie 2021 predsedom ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2021 konečné výsledky – protokoly schválených, neschválených a nerozhodnutých žiadostí o dotácie na rok 2021, ktoré svojim podpisom v stredu 17. marca 2021 potvrdil Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ.   Vážení krajania, vzhľadom na vzniknuté nejasnosti týkajúce sa hodnotenia projektov…

Milan Ján Pilip poďakoval Darine Halajovej za jej pôsobenie v ÚSŽZ

Vždy je obojstranne milé, empatické a v ľudskom rozmere našej pracovnej angažovanosti aj spoločensky dôležité, aby sme sa s kolegami, vklad ktorých sme si roky vážili i vysoko hodnotili, dôstojne rozlúčili pred ich definitívnym odchodom na zaslúžený odpočinok. V piatok 12. marca 2021 takto vyprevadil Milan Ján Pilip, predseda Úradu…

O dôležitosti sčítania Slovákov v zahraničí predseda ÚSŽZ v TA3

V polovici februára sa začalo na Slovensku sčítanie obyvateľstva. Potrvá až do konca marca. Podľa aktuálnych údajov sa už sčítalo asi 50 percent obyvateľov. Je to povinnosť zo zákona. A musia si ju splniť aj Slováci žijúci v zahraničí. Ktorých sa týka, aké sú dôvody a aj aká je ich…

Milan Ján Pilip: Krajania prejavujú záujem o slovenské občianstvo

Viac ako inokedy sa v týchto dňoch a týždňoch v médiách hovorí a diskutuje o novele Zákona o štátnom občianstve, ktorú v stredu 24. februára 2021 prijala vláda SR. Novela, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra SR, zmierňuje podmienky, za ktorých dochádza k strate občianstva nadobudnutím cudzieho. Lenže, aké očakávania v prípadnom…

ECAV na Slovensku a ÚSŽZ o podpore aktivít krajanov v duchovnej oblasti

Problematikou doterajších skúseností Slovenskej republiky v rámci jej štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí - vrátane podpory krajanských komunít v kontexte evanjelických cirkevných zborov i jednotlivcov s evanjelickým vierovyznaním v slovenskom zahraničí, ako aj prienikom nových možností a tým i rozšírenia spolupráce medzi Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku (ďalej ECAV) a Úradom pre Slovákov…

Zákon o štátnom občianstve: Milan Ján Pilip k téme v relácii RTVS

Zákon o štátnom občianstve pripravil za 10 rokov o slovenský pas viac ako 3 500 ľudí. Stalo sa tak na základe zákona, ktorý v roku 2010 prijala prvá vláda Roberta Fica. Odvtedy sa objavilo niekoľko pokusov o zmiernenie tejto legislatívnej úpravy no neúspešne. Vláda prijala v stredu 24. 2. 2021 novelu…

Milan Ján Pilip informoval o kľúčových úlohách ÚSŽZ na tlačovej konferencii

Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip predstúpil vo štvrtok 21. januára 2021 v prítomnosti Richarda Sulíka, predsedu strany Sloboda a solidarita, pred médiá, aby ich oboznámil nielen s odpočtom doterajšieho plnenia úloh štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom, za ktoré úrad zodpovedá pod jeho vedením od 16. júla 2020, ale…

Stretnutie so štátnym tajomníkom Martinom Klusom: bilancia roka 2020 aj nové výzvy

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je súčasťou rezortu diplomacie, preto stretnutia s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí tvoria pravidelný program vedenia úradu. V utorok 12. januára 2021 sa Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, stretol na pôde úradu prvý raz v tomto roku…

Do roku 2021 s nádejou a poznaním, že aj problémy v nás utužujú krajanskú súdržnosť a posilňujú odhodlanie identifikovať sa v slovenskosti!

Milí a vzácni krajania, vážení predstavitelia slovenských komunít v zahraničí, ctení priatelia a sympatizanti slovenskej diaspóry vo svete. V modernom spoločenstve sme vari nikdy doteraz nepreciťovali tradične vždy veselý prelom rokov so smelšími výzvami či skromnými túžbami do ďalších 365 dní  v takom napätom, emotívne i ľudsky čudnom až rozpoltenom rozpoložení, ako tomu bolo pred niekoľkými dňami.…

Pozdrav predsedu ÚSŽZ jubilujúcemu "Šafárikovi" - jeden z najstarších spolkov Slovákov v Srbsku oslavuje v Novom Sade 100 rokov!

Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade si v závere roku 2020 pripomína významné a aj výnimočné jubileum. Jeden z najstarších a najtradičnejších kultúrnych spolkov Slovákov vo Vojvodine oslavuje vzácnu storočnicu!  V čase, keď pandémia koronavírusu COVID-19 čoraz viac sužuje aj Srbsko, a teda znemožňuje sociálny kontakt v odjakživa čulom slovenskom svete,…

Rezort kultúry SR a ÚSŽZ vnímajú dôležitosť ich súčinnosti pri vytváraní podmienok na rozvoj kľúčovej oblasti krajanského života

Aspekty vzájomnej spolupráce, systematickej súčinnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v rámci  podpory a zachovávania národnej identity, kultúrneho a duchovného dedičstva krajanov v slovenskom svete, ako aj prierez nových možností a foriem prezentácie kultúrnych aktivít krajanov na Slovensku, ako aj v ich domovských štátoch, boli kľúčovými témami pracovného stretnutia Milana…

Milan Ján Pilip v interview pre krajanov v Pittsburghu

Slováci a ich potomkovia - krajania v americkom Pittsburghu, ktorí nedávno organizovali aj úspešný virtuálny Festival slovenského dedičstva, o ktorom sme podrobne informovali na webovom sídle ÚSŽZ, ako aj na sociálnej sieti Facebook (https://www.uszz.sk/sk/krajania-v-pittsburghu-ocarili-festivalom-slovenskeho-dedicstva ), sa živo zaujímajú o dianie nielen v kontexte krajanského sveta a aktivít Slovákov žijúcich v…

Pribudnú pamätné dni aj štátny sviatok, NR SR schválila novely vrátane názvu Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí

Zoznam pamätných dní a štátnych sviatkov sa upraví. Rozšíri sa o štyri pamätné dni, medzi nimi napríklad 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Štátnym sviatkom sa stane doterajší Pamätný deň 28. október ako Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu, nebude však dňom pracovného pokoja. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky…

DO POZORNOSTI DOTAZNÍK PRE KRAJANOV: Zapojte sa do procesu tvorby Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na obdobie 2021-2025

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so svojimi partnermi, v gescii a činnosti ktorých je aj participácia v oblasti krajanskej problematiky, sa už od septembra 2020 programovo podľa vnútorne nastaveného plánu a časového harmonogramu jednotlivých fáz venuje rozpracovaniu konkrétnych téz a námetov v rámci tvorby novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v…

ÚSŽZ zintenzívni komunikáciu s krajanmi aj v súčinnosti s Kanceláriou prezidentky SR

Tematikou upevňovania vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí aj prostredníctvom komunikácie, najmä však priamych kontaktov a stretnutí prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej počas jej zahraničných pracovných návštev (prirodzene, tie v čase šíriacej sa druhej vlny koronavírusu COVID-19 podliehajú utlmenému režimu), ako aj skvalitnením súčinnosti oboch štátnych inštitúcií na prospech našich krajanov, sa na…

ZRUŠENIE stránkových hodín vo veci Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

V súlade s opatreniami súvisiacimi s COVID-19 a rozhodnutím Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky o zákaze vychádzania na území Slovenskej republiky pristúpil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) k opatreniam pri zabezpečení agendy v oblasti „Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí“ a od pondelka 26. októbra 2020 do piatka 13. novembra 2020 ruší stránkové hodiny. Klientom odporúčame…

Predseda ÚSŽZ v relácii Hosť Andrey Poláčkovej v Rádiu Slovensko RTVS

Iba nedávno sa Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), a Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) stretli na pôde rozhlasovej pyramídy, aby nielen zhodnotili doterajšiu spoluprácu oboch inštitúcií, ale aj načrtli nové konkrétne obsahové formy jej pokračovania, ktoré sú aj zmluvne ukotvené. V tomto duchu…

Návšteva Historického múzea SNM posunula vpred diskusiu o Krajanskom múzeu

Zmapovať históriu Slovákov žijúcich v zahraničí je náročná úloha. Vedenie ÚSŽZ sa v rozhovoroch s riaditeľom Historického múzea Petrom Bartom a odborníčkou na históriu Slovákov na Dolnej zemi, Jarmilou Gerbocovou, radili o spoločnom postupe, ktorý by mal vyvrcholiť zriadením múzea vysťahovalectva a krajanov.  V utorok 22. septembra 2020 sa predseda…

Komisia pre prípravu Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025 rokovala v Bratislave

Problematikou programového, tematického a obsahového formulovania, nastavenia a kreovania princípov, zásad a vízie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025 sa na svojom prvom pracovnom zasadnutí vo štvrtok 24. septembra 2020 zaoberala v Bratislave odborná komisia pre prípravu novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 8728x